Slowtheatre

Living arts for a humane world

Construïm atmosferes escèniques a través del cant, el cos i la tecnologia.

Slowtheatre és la nostra metodologia de creació, basada en processos llargs que ens permeten incorporar l’entorn, l’actualitat i les pròpies vivències als espectacles. Evolucionar. Mutar. Transcendir.

Entenem el teatre com l’única eina capaç de prefigurar noves formes de relació humana: desaprendre per aprendre.

Ingenu -ènua

1 adj. [DR]
   Nat lliure.
2 adj. [LC]
   Sense dissimulació, d'una franquesa innocent.

El 2013 vam començar a treballar com un grup d’entrenament i d’investigació actoral regular que havia detectat la necessitat d’impedir que només el «mercat» governés les nostres carreres artístiques. Naixíem com a col·lectiu amb la voluntat de compaginar el treball professional amb l’evolució personal i la investigació permanent d’un model possible d’actor contemporani.

Vam començar a utilitzar el concepte slowtheatre per definir-nos. El moviment Slow pretén abordar el problema de la «falta de temps» a través d’establir connexions amb allò humà; com a col·lectiu, la nostra recerca està orientada a generar vivències que ens retornin a la dimensió humana, que posin èmfasi en les relaciones humanes i el tempo natural d’aquestes.

La pretensió és construir un espai de «repòs», on la pressa per resoldre una situació no sigui un criteri vàlid. Així doncs, vam iniciar la producció slow d’espectacles mantenint-nos al marge del tempo estàndard de producció, mentre reformulàvem la manera de resseguir l’entrenament actoral i les activitats comunitàries.

Projecte Ingenu és companyia resident de la